De betrouwbaarheid van FindFast

Organisaties nemen hun beslissingen zoveel mogelijk op basis van beschikbare, valide en betrouwbare informatie. Maar wat is dat dan ‘betrouwbaar’ en ‘valide’? Betrouwbaarheid en validiteit zijn twee termen die vaak bij marktonderzoek vallen. Betrouwbaarheid heeft betrekking op de manier van meten. Een betrouwbare meetmethode leidt tot accurate uitkomsten. Om de betrouwbaarheid van een onderzoek te bepalen kun je de volgende vraag stellen: “Als ik hetzelfde nog een keer laat onderzoeken en de omstandigheden zijn niet veranderd, krijg ik dan dezelfde uitslag?” Een betrouwbaar onderzoek is dus reproduceerbaar. Validiteit betekent dat je daadwerkelijk het verschijnsel meet dat je wil meten.

Nemen we het volgende voorbeeld.
Is het hebben van een goede BMI bepalend voor je gezondheid?

Het BMI wordt berekend op basis van je geslacht, leeftijd, lengte en gewicht. Het BMI geeft aan of er ondergewicht, normaal gewicht of overgewicht is. Elke keer als je dezelfde gegevens invoert krijg je dezelfde uitslag. Daarmee is dit een betrouwbare meetmethode. Je kunt echter twisten of het getal wat je krijgt een goede voorspeller van gezondheid is. Er spelen meer zaken bij gezondheid dan alleen geslacht, leeftijd, lengte en gewicht. De validiteit van BMI (de mate waarin BMI gezondheid voorspelt) is daarmee minder sterk dan de betrouwbaarheid.

De betrouwbaarheid van FindFast wordt onder andere versterkt door gebruik te maken van een groot en stabiel panel van 35.000 deelnemers. Meer deelnemers betekent dat de uitslag van een onderzoek minder afhankelijk is van toeval. Dit is een van de redenen dat ik kan garanderen dat FindFast betrouwbare resultaten oplevert.

Daarnaast kun je het gewenste aantal respondenten kiezen bij een FindFast onderzoek. Meer respondenten leveren uiteraard een grotere betrouwbaarheid.

Volgend blog:
Meer over validiteit

Neem de proef op de som en vraag een marktonderzoek aan!

1 gedachte op “De betrouwbaarheid van FindFast”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *