Wat is validiteit

Wat is validiteit bij marktonderzoek?

Wanneer je validiteit opzoekt op internet vind je heel snel meer dan 10 definities. Wikipedia geeft een heldere en begrijpelijke definitie:
De validiteit of geldigheid van een test is de mate waarin de test meet wat hij zou moeten meten. (bron Wikipedia)
Dat klinkt heel logisch, maar validiteit kan in de praktijk toch best lastig zijn. Want, hoe weet je nu dat je meet wat je wilt meten? Er zijn veel valkuilen. Het gaat te ver om al deze valkuilen hier te benoemen. Ik beperk mij in deze blog tot enkele veel voorkomende valkuilen.

Vragen moeten helder, duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Dat klinkt logisch, maar  hoe weet je of jouw vragen voor anderen helder en duidelijk zijn. Wat voor jou helder is kan door een ander niet begrepen worden of anders geïnterpreteerd dan jij bedoelde.

TIP: leg je vragenlijst aan meerdere mensen voor. Bespreek je vragenlijst zowel met experts als met mensen uit je doelgroep. Dan merk je snel hoe op jouw vragen gereageerd wordt.

Ik zie nog regelmatig vragen die dubbelzinnig zijn. Vragen waar niet duidelijk is wat nu precies beantwoord moet worden. Zoals:

Vindt u ook dat de regering meer geld aan onderwijs en aan zorg moet uitgeven? Klinkt best logisch, maar…..
Wat betekent het dan als iemand ja zegt?? Wil hij/zij dan dat aan allebei even veel extra geld moet worden uitgegeven of is alleen meer geld aan Onderwijs dan goed? En hoeveel dan?
En het woordje ook is natuurlijk helemaal uit den boze. Ten eerste suggereert het dat andere mensen dit ook vinden. Daarnaast (en daardoor) stuurt het mensen meer richting ja. Dat kan misschien gewenst zijn door de opdrachtgever, maar als onafhankelijk onderzoeker moet je heel scherp zijn op dit soort (al dan niet bewuste) manipulatie van vragen.

Wat is dan wel een goede vraag. De juiste vraag hangt uiteraard af van de doelstelling van het onderzoek. Maar vaak is het beter om een stelling te maken per onderwerp. Het helpt wel om een schaal toe te passen en per onderwerp uit te vragen.

Bijvoorbeeld (Ter illustratie: Ik wil hier niet suggereren dat dit de enig juiste manier is om dit onderwerp om uit te vragen. )
Waar moet de regering het komende jaar meer of minder geld aan uitgeven?

Veel minder Minder Evenveel Meer Veel meer
Zorg
Onderwijs

 

Tot het volgende Blog

Neem de proef op de som en vraag een marktonderzoek aan!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *