Privacybeleid

Privacyverklaring FindFast

FindFast respecteert de privacy van klanten en andere relaties. Wij zorgen voor vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Marktonderzoek

Findfast voert onderzoek uit conform de richtlijnen van Nederlandse Marktonderzoek Associatie MOA.

De antwoorden behandelen wij vertrouwelijk en uitsluitend ten behoeve van het onderzoek. We zullen gegevens nooit gebruiken om respondenten iets te verkopen of toe te sturen. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan onze opdrachtgever.

Wij koppelen antwoorden niet aan persoonlijke gegevens van de respondent zoals naam, telefoonnummer of e-mailadres. Een antwoord wordt met de antwoorden van andere respondenten tot statistische tabellen en/of grafieken verwerkt en niet op individueel niveau geanalyseerd of gerapporteerd.

Zoals bij elke vorm van marktonderzoek, is medewerking altijd vrijwillig. Respondenten hebben het recht ons op elk moment in het onderzoek of daarna te vragen de vastgelegde gegevens geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Voor zover mogelijk en praktischuitvoerbaar zullen wij zo’n verzoek uitvoeren.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: 

FindFast
Bankastraat 47
3818 CG Amersfoort
info@findfast.nl

Vragen of klachten?

Mocht u nog vragen hebben over onze onderzoeken, ons privacybeleid of andere vragen hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Verder is meer informatie te vinden op moaweb.nl.

Wilt u meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen? Bezoek dan onze website.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.